Uitvoeringen

Vrijdag 14 juni, 2024
Zomerfestival-activiteit: nadere informatie volgt, 19:00 uur

Volledige kalender »

Lid worden?

Uiteraard zijn nieuwe leden altijd welkom! Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via email.

Repetities

De repetities vinden plaats in De Borenburg van Voerendaal, iedere woensdagavond van 20:00 uur tot 22:00 uur.
Adres: Cultureel centrum De Borenburg, Furenthela 16, Voerendaal.

Commissies

Activiteitencommissie
De activiteitencommissie organiseert elk jaar een gezellige activiteit voor alle leden. Meestal vindt deze activiteit plaats voor de zomervakantie. Tevens ontlast de activiteitencommissie het bestuur tijdens de organisatie van muzikale evenementen.

Kascontrolecommissie
De leden van de kascontrolecommissie krijgen jaarlijks inzage in de financiële stukken van onze vereniging, zodat ze kunnen nakijken of het gevoerde beleid verantwoord is geweest in het afgelopen boekjaar. Ook controleert de kascontrolecommissie of de jaarstukken, die door de penningmeester zijn opgemaakt, volledig zijn.

Muziekcommissie
De muziekcommissie zorgt voor het repertoire van the Young Voices. Daarnaast stelt de muziekcommissie het programma voor een uitvoering samen. De muziekcommissie bestaat uit vertegenwoordigers van iedere stemsoort en de dirigent, die de muzikale leiding heeft.

Muziekkastcommissie
De muziekkastcommissie zorgt voor het op orde houden van het archief. Daarbij inbegrepen zijn het uitdelen en opbergen van de nummers, het zorgen voor een actuele repertoirelijst en de digitalisering van het archief.

PR commissie
De PR-commissie is verantwoordelijk voor externe communicatie, ledenwerving en sponsoring.

Technische commissie
De technische commissie verzorgt het transport van de apparatuur en de mappen. Ook zorgt deze commissie voor de correcte installatie van de elektrische piano.